Tekstcontrole

Het Groene Boekje. Ken jij het?

Ken jij Het Groene Boekje? En uhmmm nee, het gaat niet over hoe je het beste je plantjes kunt onderhouden.
Het Groene Boekje bevat de Woordenlijst Nederlandse Taal. Voor mij een bijna onmisbaar boek in mijn werk als tekstcontroleur.
Want – het is echt waar – ook ik weet niet altijd precies van alle woorden hoe ze gespeld worden. En vaak weet ik het stiekem wel, maar zoek ik het voor de zekerheid toch nog even op.

Omdat ik wil dat jij een goede en foutloze tekst in handen hebt.

Wat staat er in Het Groene Boekje?

Het Groene Boekje bestaat globaal uit twee delen. Het eerste deel wordt  ‘Leidraad’ genoemd. In dit deel worden de spellingregels uitgelegd die vanaf 2005 in Nederland gelden. Dit wordt gedaan aan de hand van veel voorbeelden. En er is geprobeerd het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Al moet ik soms stukken ook drie keer lezen voordat precies begrijp wat er staat. En dat ligt niet aan mijn intellect, maar meer aan het feit dat de Nederlandse spellingregels soms best ingewikkeld in elkaar zitten.

Het tweede deel van Het Groene Boekje bestaat uit een woordenlijst (De Woordenlijst Nederlandse Taal). Er zijn ruim 52.000 woorden opgesomd met daarbij ook veel vervoegingen. Ook staat er bij de zelfstandige naamwoorden (simpel gezegd de woorden waar je ‘de’, ‘het’ of ‘een’ voor kan zetten) het woordgeslacht genoteerd. Is het een mannelijk of een vrouwelijk woord en verwijzen we met ‘hem’ of ‘haar’?

Het Witte Boekje.

Naast Het Groene Boekje bestaat er ook nog Het Witte Boekje. Waar Het Groene Boekje gemaakt is door de Taalunie (en dus gezien wordt als de officiële spellinggids), is Het Witte Boekje gemaakt door praktijkmensen van Het Genootschap Onze Taal, in overleg met veel taalgebruikers. en wordt gebruikt als een soort tegenhanger van Het Groene Boekje. Er schijnt inhoudelijk niet heel veel verschil te zitten tussen de twee, maar voor zover ik heb begrepen is de spelling in Het Witte Boekje wat luchtiger en misschien wat praktischer ingesteld.

Welke van de twee kun je nu het beste gebruiken?

Naar mijn mening maakt het niet zoveel uit welk boekje je gebruikt. Ik houd me vast aan Het Groene Boekje omdat dit de officiële spellingregels bevat. Maar als jij je liever op het Witte Boekje richt: be my guest (ik zeg het maar even in het Engels want “wees mijn gast” klinkt zo raar…). Schrijf je online content, wat een redelijk vluchtig medium is dan kun je op Het Witte Boekje gebruiken. Schrijf je boeken of officiële publicaties dan kun je je beter houden aan de officiële spelling van Het Groene Boekje. Maar er is hier geen goed of fout. De basisregels voor spelling zijn in beide boekjes hetzelfde.

Een ander boek dat ik ook vaak gebruik is de Schrijfwijzer. Maar daarover meer in een volgend blog.