Leestekens

Leestekens, waarom zou je ze eigenlijk gebruiken?

Als je iets wilt vertellen kun je dit mondeling of schriftelijk doen. Als je iets mondeling vertelt, kun je duidelijk maken hoe je iets bedoelt te zeggen door harder of zachter, hoger of lager te praten, of door pauzes in te lassen.
Schriftelijk wordt dat wat lastiger. Schriftelijk kan iedereen voor zichzelf interpreteren hoe iets bedoeld wordt. En daar komen de leestekens om de hoek kijken. Ik had het in een eerder blog al over de komma. Dit blog lees je hier. Deze keer aandacht voor de puntkomma en de dubbele punt.  

De puntkomma

Je zet een puntkomma tussen twee zinnen die nauw samenhangen met elkaar.

We stonden vroeg op; we hadden nog veel te doen voor het ontbijt.
Ik houd helemaal niet van zwemmen; toch neem ik een badpak mee.

Let op! Na de puntkomma begint het woord met een kleine letter. Tenzij het een woord is dat sowieso met een hoofdletter geschreven wordt, zoals een naam.

Vind je in dit voorbeeld de puntkomma maar ingewikkeld, dan kun je ook best een punt of een komma gebruiken. Het verschil zit hem in de pauze die bij de leestekens gebruikt worden. Bij een punt is de pauze meestal langer dan bij een komma.

Je gebruikt een puntkomma ook bij een opsomming. Bijvoorbeeld:
Op het boodschappenlijstje stond:
– brood;
– kaas;
– cola;
– appelsap.

Let erop dat je de opsomming na het laatste onderdeel afsluit. Daar zet je dus een punt.

Dubbele punt

De dubbele punt gebruik je in meer gevallen. De dubbele punt gebruik je meestal een opsomming, een uitleg of een citaat.
Net als bij de puntkomma krijgt het eerste woord na de dubbele punt geen hoofdletter. Tenzij dit woord een met een hoofdletter geschreven wordt, zoals een naam. Er komt wel een hoofdletter na de dubbele punt als er een citaat volgt. Hieronder staan een aantal voorbeelden.

Opsomming:
De avond is altijd een heel ritueel: naar boven, pyjama aan, tanden poetsen, verhaaltje lezen en lekker slapen.

Uitleg:
Er zijn twee mogelijkheden: het is goed of het is fout.

Citaat:
De minister-president heeft gezegd: “We moeten met Nederland in lockdown.”.

En vind je dit allemaal nu maar lastig. Laat mij je teksten dan verzorgen. Je kunt je teksten zelf schrijven. Dan zal ik ze redigeren (met veel liefde en zonder rode pen). Maar ik kan ze ook voor je schrijven.

Neem vooral contact met me op als je meer informatie wilt. Plan bijvoorbeeld een gratis klikgesprek in.