Typefouten, taalfouten en spelfouten: wat is het verschil?

Je kunt in de Nederlandse taal drie soorten fouten maken: typefouten, taalfouten en spelfouten.

Typefouten

Vaak worden typefouten gemaakt doordat je te snel typt. Je vingers gooien de letters eigenlijk door elkaar. Een fout ik die ik vaak maak tijdens het typen is bijvoorbeeld: ‘wroden’ in plaats van ‘worden’. Het programma Word haalt vaak de fout wel uit je tekst door er een rood kringellijntje onder te plaatsen. Word controleert echter alleen maar niet-bestaande woorden. Soms typ je een woord verkeerd wat op zichzelf wel een goed woord is. Als je bijvoorbeeld ‘bakken’ moet typen maar je typt ‘baken’ haalt Word dit met de spellingscontrole niet uit omdat het woord ‘baken’ een gewoon Nederlands woord is, alleen de betekenis klopt niet met je zin.

Taalfouten

Wanneer woorden in een verkeerde volgorde staan of niet voldoen aan de grammaticale regels, zijn dit taalfouten. De meest voorkomende fouten zijn:

  • d/t-fouten (het gebeurt weleens / het is gebeurd);
  • verwijswoorden (die/dat);
  • stijlfouten (een groep demonstranten hielden/hield borden omhoog);
  • persoonlijke voornaamwoorden (hun/hen).

Ik bespreek een aantal van deze fouten ook in mijn blogs over de zes meest gemaakte taalfouten en over stijlfouten.

Spelfouten

Bij spelfouten weet iemand vaak niet dat het woord anders geschreven hoort te zijn. Men is gewoonweg niet op de hoogte van de spellingsregels. De meeste spelfouten worden gemaakt in samenstellingen. Dit zijn twee of drie woorden die aan elkaar worden geschreven. Denk aan ‘veelgemaakte’, ‘tekortkomen’, ‘ervan uitgaan’ en ‘van tevoren’. Welk deel schrijf je nu wel of niet aan elkaar? Moet er een koppelstreepje tussen? Of juist niet?

Maar ook in woorden die geen samenstelling vormen: kostenloos (kosteloos), categoriën (categorieën) en allebij (allebei) worden regelmatig fouten gemaakt.

En eigenlijk maakt het niet zoveel uit hoe je de gemaakte fout noemt. Het is gewoon jammer als er fouten in je tekst staan.

Je kunt fouten in je tekst voorkomen.

Fouten in je tekst voorkomen kan op twee manieren:

  • je kunt het schrijven van je teksten uitbesteden; of
  • je kunt je teksten laten controleren.

En laat dat laatst nu precies een dienst zijn die ik aanbied. Dat is natuurlijk geen toeval. Ik check met alle plezier jouw teksten, of het nu gaat om een blog, een webtekst of een heel manuscript. Klik op de vetgedrukte link voor meer informatie.

Wil je eerst even sparren? Ook dat kan. Boek dan hier je gratis klikgesprek.