leestekens-komma

Waarom leestekens zo belangrijk zijn

Het juiste gebruik van leestekens in je tekst is heel belangrijk. Zeker voor de leesbaarheid van je tekst. Een zin kan namelijk zo maar een andere betekenis krijgen als je leestekens op een andere plaats in de zin zet. Leestekens helpen je om een tekst goed te kunnen begrijpen.

Wat zijn leestekens nu precies?

Leestekens helpen je om de tekst die je leest te interpreteren. Je hebt als lezer namelijk een ‘achterstand’ op een luisteraar wat betreft het goed begrijpen wat er bedoeld wordt.

Neem nu de komma. Een komma in een zin betekent een rustpuntje tijdens het lezen van de zin. Hieronder staan vier zinnen waarbij er telkens dezelfde woorden gebruikt worden. In de eerste zin staat geen komma. In de drie volgende zinnen zet ik telkens de komma op een ander plaats.

  1. Mijn vriendin vroeg mij nog eens langs te komen.
  2. Mijn vriendin vroeg mij, nog eens langs te komen.
  3. Mijn vriendin vroeg mij nog, eens langs te komen.
  4. Mijn vriendin vroeg mij nog eens, langs te komen.

Als je bovenstaande zinnen hardop leest en je houdt een rustmoment bij de komma, dan hoor je de verschillende betekenissen van de zinnen. Terwijl je toch gewoon dezelfde woorden gebruikt. Probeer maar eens uit.

De komma helpt je in dit geval dus duidelijk te maken wat je precies bedoelt.

Drie groepen leestekens.

De leestekens zijn globaal in drie groepen te verdelen:

  1. Zinsgeleders (om de leesbaarheid van de tekst te verbeteren) => , ; : – – ()
  2. Zinseindemarkeerders (om het einde van de zin aan te geven) => . ? !
  3. Markeerders van een citaat of van bijzondere woorden => “ ” ‘ ’

In een volgend blog behandel ik weer andere leestekens (zoals de aanhalingstekens en de puntkomma). Hier leg ik je uit op welke manier je deze het beste kunt inzetten.

Ben je niet zeker van het juiste gebruik van de komma? Laat mij je tekst dan even nalopen. Dan weet je zeker dat het goed zit.