Eindredactie Correctie Persklaarmaken

Wanneer komt de redactie, de eindredactie of de correctie aan bod bij het schrijven van een boek?

Bij het schrijven van een boek draait het veel om creativiteit. Je hebt een verhaal in je hoofd en dat moet eruit om het zo maar te stellen. En ja, natuurlijk is het soms ook hard werken en moet je je creativiteit even ‘aanslingeren’, en soms stromen de woorden zo je scherm op.

Maar het uitgeven van een boek vergt juist weer een hele praktische kant. Keer op keer je manuscript ‘doorharken’ op zoek naar kleine of grotere foutjes. Redigeren dus. Het redigeren van een manuscript is een cruciale stap die vaak wordt onderschat, maar die een wereld van verschil kan maken in de kwaliteit en leesbaarheid van jouw manuscript.

Het redactieproces kan grofweg worden onderverdeeld in drie belangrijke fasen: de redactie, de eindredactie (oftewel het persklaarmaken) en de correctie. Hoewel deze termen soms door elkaar worden gebruikt, hebben ze elk hun eigen unieke rol en doel in het perfectioneren van jouw manuscript. Ik leg de verschillen hieronder graag voor je uit.

De Redactie

De redactie is de eerste fase van het redactieproces en richt zich op de algehele structuur, inhoud en stijl van je manuscript. Het doel van de redactie is om het werk te verbeteren op het gebied van logica, samenhang, consistentie en leesbaarheid. Tijdens het redigeren kunnen grote wijzigingen worden aangebracht, zoals het herschrijven van paragrafen, het verplaatsen van secties of het toevoegen van nieuwe informatie om de inhoud duidelijker te maken.

De redacteur kijkt ook naar de personages, plotlijnen en thema’s in van je (feelgood)manuscript. Het doel is om ervoor te zorgen dat het verhaal of de boodschap duidelijk overkomt en de doelgroep die je voor ogen hebt aanspreekt.

Kan ik je hierbij helpen? Helaas, deze skill heb ik nog niet voldoende onder de knie. Maar neem gerust contact met me op want ik heb inmiddels genoeg redacteuren in mijn netwerk om je door te verwijzen.

De Eindredactie (ook wel: persklaarmaken)

Na de redactiefase komt de eindredactie. Dit is een meer gedetailleerde en technische fase van het proces. De eindredacteur richt zich op de kleinere details van het manuscript (grammatica, spelling, interpunctie en de consistentie in stijl).

Als je in je manuscript bijvoorbeeld stelt dat je hoofdpersoon in een uur van Groningen naar Utrecht is gereisd met de trein. Dan checkt de eindredacteur of dat klopt (surprise: dat kan niet).
En stel dat in hoofdstuk twee van jouw manuscript staat dat de vriendin van je hoofdpersoon een fanatieke vegetariër is, maar in hoofdstuk 20 zit ze bij restaurant Loetje een malse biefstuk weg te werken. Reken maar dat de eindredacteur hier een opmerking over zal maken.

Is jouw manuscript helemaal af en klaar voor de eindredactie? Dan kun je wel bij mij terecht. Op mijn website vind je meer informatie over mijn aanbod met betrekking tot de eindredactie. Wil je weten aan welke boeken ik al heb meegewerkt? Check dan mijn portfolio.

Correctie

De laatste fase van het redactieproces is de correctie. Dit is de fase waarin het manuscript wordt gecontroleerd op typografische fouten, spelfouten en andere kleine fouten die mogelijk zijn gemist tijdens de eindredactie. In deze fase wordt er dus eigenlijk niet meer inhoudelijk naar het manuscript gekeken, maar wordt het manuscript woordelijk doorgenomen. Op microniveau dus (waarbij er tijdens de eindredactie op macroniveau naar het manuscript wordt gekeken).  Correctie kun je dus zien als een laatste polijststap om ervoor te zorgen dat het manuscript vrij is van storende fouten waardoor je lezer misschien kan afhaken tijdens het lezen.

Het corrigeren vindt over het algemeen dan ook pas plaats als het manuscript volledig is opgemaakt in pdf.

Is jouw manuscript toe aan de correctieronde? Ook daar kan ik je bij helpen. Op mijn website leg ik je precies uit waar ik bij het corrigeren van je manuscript allemaal op let.

Vind je het spannend om meteen je hele manuscript uit handen te geven?

Dat snap ik helemaal. Je hebt er met ziel en zaligheid aan gewerkt en dan gaat er iemand als het ware met de rode pen doorheen. Daarom kun je bij mij even proeven van mijn manier van werken bij de eindredactie. Op deze manier ben je niet direct een hele bak geld kwijt. Heb je de proeverij bij mij afgenomen en kies je er daarna voor om je manuscript onder te brengen voor de eindredactie of door mij te laten corrigeren? Dan breng ik de kosten van de proeverij in mindering op je eindfactuur voor een van deze werkzaamheden.

Je kunt je er dus geen buil aan vallen.

Nu weet je dus…

Wanneer je moet kiezen voor een redacteur, een eindredacteur of een corrector. Is er nog iets niet helemaal duidelijk? Of weet je niet precies in welke fase je je nu bevindt? Geen probleem. Stuur me een DM via Instagram of mail me via jolanda@jolandageels.nl.