Privacyverklaring


Wanneer je op mijn website actief bent of contact met mij opneemt deel je soms persoonsgegevens
met mij. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet- en
regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens
doe. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Geels Office Support, de manier
van communicatie maakt daarbij niet uit.

Geels Office Support, gevestigd aan het De Bouwing 51 te Geldermalsen, is verantwoordelijk voor de
verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of
opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar info@geelsofficesupport.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?
Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn
persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige
van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere
persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens
Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Ik kan
echter niet controleren of een bezoeker van mijn websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er
van overtuigd bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb verzameld zonder
toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via info@geelsofficesupport.nl en dan
verwijder ik deze informatie. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door mij worden
verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd.

Wanneer verwerk ik jouw persoonsgegevens?

 1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.
  Ik help je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor mij hebt. Je kunt mij bellen,
  e-mailen of een formulier invullen op de website. Ook kan het zijn dat ik je gegevens krijg via derden in
  verband met mijn dienstverlening. Om je verder te kunnen helpen sla ik een aantal gegevens van je
  op. Op die manier weet ik wie je bent en kan ik ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar
  we het over hebben gehad.
  Als je vragen voor mij hebt dan sla ik de volgende gegevens van je op:
 • Naam
 • E-mailadres
 • Jouw bericht
  Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.
 1. Om offertes op te stellen en naar je te versturen.
  Voordat ik voor je aan de slag ga kan ik je natuurlijk een offerte toesturen. Hiervoor sla ik de volgende
  gegevens van je op:
 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Kamer van Koophandelnummer
  Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.
 1. Om een klikgesprek met je in te plannen via Calendly, teksten naar je op te sturen, een
  overeenkomst uit te voeren en afspraken met je te kunnen maken.

  Als je bij mij diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt
  gevraagd. Ik sla de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:
 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
  Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.
 1. Om je te kunnen factureren & incasseren.
  De door jou afgenomen diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit niet doet dan start
  ik een incassotraject. In verband met facturatie & incasso sla ik de volgende gegevens van je op:
 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Kamer van Koophandel nummer
 • BTW-ID nummer
  Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting.
 1. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in mijn dienstverlening.
  Wanneer ik wijzigingen doorvoer in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of
  overige belangrijke zaken dan stel ik je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan
  gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn nieuwsbrief systeem te verwerken:
 • Naam
 • Emailadres
  Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.
 1. Om je mijn nieuwsbrieven en gratis weggevers toe te sturen.
  Als je bij mij hebt aangegeven dat je mijn nieuwsbrief en de gratis weggever wilt ontvangen sla ik de
  volgende gegevens van je op:
 • Naam
 • E-mailadres
  Wettelijke grondslag: toestemming.

  Cookies en vergelijkbare technieken die ik gebruik
  Geels Office Support gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
  tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of
  telefoon. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals
  bedoeld.

  Daarnaast gebruik ik analytische cookies zoals Google Analytics, Google Tag Manager en Facebook
  Connect om het gedrag van mijn bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan mijn
  website te kunnen verbeteren. Last but not least maak ik soms ook gebruik van tracking cookies
  (Facebook pixel) zodat ik je op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Dit zijn
  bijvoorbeeld adverteerders en social media bedrijven.

  Als ik je toestemming nodig heb om cookies te mogen plaatsen dan vraag ik je dit tijdens je eerste
  bezoek aan mijn website. Ik verwijs je daarbij ook naar mijn cookie verklaring. Je kunt je afmelden voor
  cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Doorgifte aan partners
Ik werk voor het uitvoeren van mijn dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners.
Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

 • Mijn nieuwsbrieven versturen (Mailblue)
 • Mijn webhosting verzorgen (Vimexx)
 • De overige programma’s die ik gebruik (Microsoft 365 Office, WhatsApp)

  Met subverwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten
  om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen
  voldoen aan de AVG wetgeving.

  Enkele van mijn partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (de landen binnen de
  Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Je gegevens kunnen worden verwerkt in
  Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben en servers en/of backups
  hebben. Met deze partners heb ik passende maatregelen genomen welke contractueel via een
  verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken of via een
  modelovereenkomst van de Europese Commissie (klik hier).

  De strengere GDPR (de AVG) is vaak door de meesten van hen al ondertekend en werkzaam. Op deze
  manier zorg ik ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.

  Doorgifte aan derden
  In principe deel of verkoop ik je gegevens niet met personen of organisaties buiten Geels Office
  Support, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat ik verplicht word om
  je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

  De beveiliging van jouw gegevens
  Geels Office Support heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
  genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd
  gebruik en verlies.
  Alle partijen die jouw gegevens voor mij verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan
  medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

  Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?
  Voor verschillende gegevensstromen hanteer ik verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd
  het recht om mij te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

  Persoonsgegevens:
  Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijder ik 2 jaar na ons laatste contact tenzij deze
  nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

  E-mail:
  E-mail ouder dan 2 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een
  overeenkomst of oplossen van een geschil.

  Facturen en offertes:
  Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven
  in ieder geval tot die tijd aanwezig in mijn facturatiesysteem.

  Nieuwsbrief:
  Je kunt op ieder gewenst moment je gegevens zelf uit mijn nieuwsbrief systeem verwijderen.

  Jouw rechten
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je
  het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
  de verwerking van jouw persoonsgegevens door Geels Office Support. Ook heb je het recht op
  gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
  gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
  bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@geelsofficesupport.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je
  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
  readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
  Burgerservicenummer (BSN) zwart.
  Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag ik je
  deze ook mee te sturen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.
  Geels Office Support wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
  bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Melden van een datalek
  Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik mij aan de
  meldplicht datalekken en meld ik dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de
  Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vraag ik je vriendelijk dit zo snel
  mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door
  een e-mail te sturen naar info@geelsofficesupport.nl. Ik kan dan direct actie ondernemen.

  Aansprakelijkheid
  Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Geels Office Support
  verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Geels Office Support
  accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van)
  websites of diensten van derden.

  Wijzigingen in deze verklaring
  De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Geels Office
  Support om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen
  binnen mij bedrijf. Je kunt je abonneren op mijn nieuwsbrief waar ik je op de hoogte houd van
  eventuele wijzigingen.

  In ieder geval raad ik je aan mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven
  van mijn privacy beleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Geels Office
  Support ga je akkoord met deze wijzigingen.

  Contact
  Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via de e-mail,
  info@geelsofficesupport.nl of per post:
  Geels Office Support
  T.a.v.: Jolanda Geels
  De Bouwing 51
  4191 TV Geldermalsen

  Geels Office Support is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74599755.
  Versie: oktober 2021